Архитектурен дизайн

В TechRoom Ltd. вярваме, че архитектурния дизайн трябва да създава една достъпна, технологична и ергономична заобикаляща ни среда. Ние вярваме, че именно средата оказва директно влияние върху качеството ни на живот, не само у дома, на работното място и обществените сгради. Ние пренасяме философията и възгледите си за дизайна към мащабни инфраструкторни проекти (летища, метро, културни зони и т.н.), градски и регионални планирания и зониране.

Нашата архитектура отговаря на нуждите и желанията на клиентите ни. Ние даваме форма и смисъл на помещения, сгради, пейзажи и градове - винаги се стремим към балансиране на вътрешните функции с външните изисквания на площадката, климата, култура и заобикалящата ни околна среда.

Въпреки, че научните изследвания и анализ са от съществено значение, искри на иновациите запалват нови открития. Подходът на TechRoom Ltd. интегрира процесите на проектиране с тези на внедряване на иновации и високотехнологични продукти. Нашето географско и културно многообразие разширява възможностите и познанията ни, които превръщаме в иновативни дизайнерски решения.

За да обсъдим вашите идеи и въпроси свързани с Архитектурния дизайн, свържете се с нас

Градоустройство и Планиране

Капиталова оценка на инвестиционни проекти

Идейно, Техническо и Работно проектиране

BIM и пълна електронна паспортизация на сгради

Строителна документация и тръжни процедури

Екстериорен и Интериорен Дизайн

Адаптиране, реновиране и запазване на културното значение на сгради