Координация

Една от най-важните цели, която си поставя BIM системата на работа е пълната координация между отделните инсталаторски дисциплини (ВиК, ОВК, Електро) и конструкцията на сградата или съоръжениято. Целта на координацията е да елиминира всички колизии и физически пресичания на сградни елементи още в процеса на проектиране. По този начин се постига голяма ефективност на процесите на строителната площадка, пести се време и финансови средства.

Процесът координация в TechRoom Ltd. включва изготвяне на координационни модели, анализи за пресичания и колизии, доклади с установени нередности и препоръки за отстраняване им към всяка отделна проекта част, анализ на осъществимостта на строителния процес, координационни срещи с архитекти, инженери, консултанти, мениджъри и подизпълнители.

TechRoom Ltd. е напълно способна да организира и води Координационна част на всякакъв тип и обем проекти. Към момента компанията ни е извършила координационните мероприятия по дузина мулти милионни проекти.

Индивидуални схеми на проекта, модели, чертежи, диаграми, имейл предупреждения, документация, хостинг, RFI логове и специфични групи са плавно интегрирани в един лесен за използване и достъп web портал.

С цел да подпомогнем и осигурим безпроблемна координация и работа на клиентите си, ние може да назначим едни или повече от нашите BIM специалисти на вашия обект. Нашите BIM специалисти ще ви помогнат в офиса или на строителната площадка, докато останалата част от екипа на TechRoom ви направлява от нашите офиси.

За повече информация относно нашите Координационни услуги, свържете се с нас

Координационни Модели

Елиминиране на Пресичания и Колизии на Елементи

Координационни Доклади и Документация

Проверка за Строителна Осъществимост

Координационни Срещи

Координация на Строителната Площадка

Point cloud към BIM Координационни модели