Анализи

Енергия в сграда, е синоним на повечето от проблемите, с които можете да се сблъскате в бъдеще. Правилната симулация на няколко сценария на вашия компютър може да спести главоболия на дизайнери, мениджъри и обитатели на сградата в бъдеще.

Докато звуковата енергия обикновено е свързана с прекомерен шум и дискомфорт или дори влияние върху околните райони, топлинната енергия е свързана с топлинните загуби или печалби и следователно с потреблението на енергия (за поддъръжка на сградата или съоръжението с комфортна температура). И двете енергии могат да се визуализират чрез интуитивни визуализации и диаграми, изчислени чрез крайни елементи или еквивалентни методи.

Започнете да решавате проблемите си в ранен етап с едно качествено проектиране и анализи, които ще гарантират качеството и характеристиките на бъдещата Ви сграда или съоръжение.

Всеки проект има своите особености и изисквания свържете се с нас и ни кажете с какво можем да Ви бъдем полезни.

Анализ енергийна ефективно и консумация

Анализ на цена и време за строителство

Звуков анализ

Термален анализ

Анализ дневна осветеност