Поддръжка на сграден актив

През годините TechRoom Ltd. наблюдава, че кагато края на строителния процес наближава, спада нивото на внимание към детайла по отношение на документацията. Собствениците често получават несвързани документи, спецификации и наръчници за експлоатация и оборудване. Освен това, те получават полу-точни строителни документи и електронни модели. След това тази информация се обработва с различни степени на ефективност и се зарежда в система за фасилити мениджмънт. Не е изненадващо, че много от тези модели и документи в последствие се оказват непълни или дори грешни. В резултат на това BIM не успява да предостави по предназначение информацията за експлоатация и поддръжка на сградата или съоръжението.

Прилагане на ефективна поддръжка и проверка на системата е от съществено значение за безопасността, надеждността и устойчивостта на сградите и съоръженията. Ние ви предлагаме широка гама от управление на съоръжения и услуги за инспекция през целия живот на вашата сграда, инфраструктура или промишлено предприятие.

Ние можем да ви помогне да се създаде подходяща програма за поддържане и да предоставим на експертни съвети, за да Ви помогне с оптимизирането на процесите. Ние можем да Ви помогне да управлявате редовните проверки и да идентифицирате скрити повреди по инсталираното оборудване или системи.

За повече информация относно поддръжката и експлоатацията на сгради и съоръжения, свържете се с нас

Анализ на обекта спрямо текущата му проиводителност и състояние

Проследяване състоянието на сгради и съоръжения и инсталациите в тях

Управление и докладване на производителността и състоянието на сграден актив

По-добри решения за контрол при приемно-предавателни мероприятия

Проект за поддръжка на сграден актив и прилежащи системи през жизнения цикъл

Дигитална паспортизация

Предписания за редукция на реактивна поддръжка на сграден актив