Въвеждане на BIM

Ние вярваме, че единствено стратегическия подход при въвеждането на BIM ще гарантира успешна еволюция на строителния сектор.

Нашата основна цел е да създадем една изключителна BIM идентичност за всеки клиент, защото знаем и разбираме, че всеки проект е уникален и има различни изисквания.

Предлагаме 2 основни типа имплементиране на BIM:

Проектно въвеждане на BIM - Това е процес, който се фокусира върху конкретни проекти, при които е необходимо BIM изпълнение веднага (в началото на проекта или по време на конкретна фаза). Чрез фокусиране върху основите параметри и изискванията на проекта, анализираме текущите работни процеси и документите, с цел създаване на най-добри практики и подходи за ефективна работа на екипите.

Въвеждане на BIM в компании:

Процесът започва с идентифициране и анализиране на текущата система на работа и процеси в компанията, технологични възможности и капацитет, човешки ресурси и възможност за имплементиране на нова практика. След като са установени конкретните цели, ние създаваме персонализирани решения, като планове за изпълнение на процесите и фазова имплементация, стандарти, насоки и разпределение на необходимите ресурси за постигане на максимална печалба и свеждане до минимум на разходите за експлоатация в дългосрочен план.

За повече информация отностно въвеждане на BIM, свържете се с нас

Анализ на работни процеси

BIM Стандарти

Стратегия за внедряване на BIM

Технологичен анализ и оценка

Анализ на ресурсите

Напътствия

Добри практики