ОВК, ВиК и Електро проектиране

Предлаганите от нас услуги свързани с изготвянето на ОВК, Енергиина ефективност, ПП, ПБЗ, ВиК и Електро проекти са базирани на платформа Autodesk RevitT, FabricationT and NavisworksT и включват комплексен модел, пълна строителна документация съгласно БДС и действащите наредби за проектиране, електронни и хартиени копия на всички проекти части, КС, подробни спецификации и вложени материали.

Изпълняваме проекти в фази - Идейно проектиране, Техническо проектиране и Работно проектиране (вкл. Производствени чертежи ако се налага).

Нашите екипи от проектанти и експерти имат значителен опит в проектирането и изпълнението на Високи сгради, Обществени сгради, Жилищни, Офисни сгради, Производствени, Логистични и складови бази. Опитът ни в проектирането и управлението на проекти ни прави предпочитан партньор на някои от най-големите строителни организации в Европа и Близкия изток.

Работим с голям брой партньорски организации, като съвместно можем да покрием интернационални изисквания и специфични нужди към проектирането на сгради, съоръжения и инфраструктурни единици.

За повече информация отностно MEP проектиране, свържете се с нас

Изготвяне на MEP проекти в ИП,ТП и РП.

MEP моделиране и електронна паспортизация

Проверка за строителна осъществимост

Изготвяне на цялостна строителна документация, вкл. производствени чертежи

Подробни количествени сметки и детайлни спефицикации

Web интерфейс и пълен достъп до проектните документи