Управление на проекти и BIM управление

Революционният метод за създаване на сграден и инфраструктурен актив (BIM) е следващо поколение компютърно подпомаган процес на управление, проектиране, строителство, поддръжка и контрол на качеството на активи в сектор строителство и инвестиции. Главната цел на BIM е да редуцира крайни строителни разходи (средна стойност 9-14%), да създаде система за управление и контрол на качеството на всички нива и да направи процесите по планиране, реализиране и поддръжка на сградни активи предвидими.

Управлението на качеството на процеса BIM става все по-важно за всеки проект. Въпреки всичките си позитиви, ако процеса се използва без необходимото планиране и опит, изпълнението на BIM проект може да причини огромни усложнения.

Това е мястото, на което се намесваме. Компанията ни предлага управление на проекти, BIM Управление, цялостно проектиране, строителство и поддръжка на сграден актив. Към богатото ни на услуги портфолио може да се добави - анализиране на състояние на различни компании, създаване на корпоративни BIM стандарти и имплементиране на BIM.

TechRoom разполага с отдаден на работата си екип от професионалисти в различни области, които гарантират перфектния резултат и ненадминато качество на продуктите и услугите на компанията. В екипа си TechRoom е обединил усилията на архитекти, инженери, мениджъри, анализатори, юристи, строители и хора занимаващи се с научни и приложни изследвания.

Не рискувайте инвестиционният Ви проект да бъде изготвен, ръководен и контролиран с морално остарели технологии на над 2 десетилетия.

Доверете се на професионалистите!

За да обсъдим нуждите Ви относно Управление на проекти и BIM управление, свържете се с нас днес.

Adopt the BIM platform

Manage the entire BIM process with an effective methodology and protocol

Increase construction quality and building performance

Reduce construction costs and waste

Mitigate project risks and delays