Строителна Площадка в BIM с Point Cloud технология

Използвайки съвременни технологии, TechRoom Ltd. предоставя професионални BIM услуги за 3D моделиране, конвертирате на облаци и масиви от точки с данни от лазерно изследване в реалистични модели 3D BIM.

Способността да улови милиони сканирани точки в рамките на секунди е това, което прави услугата ни толкова завладяваща. При точност от 2 мм, система за създаване на масиви от данни е достатъчно точна и коректно отразявя всеки елемент на стоителната площадка. Това е следващата ера на строителство, когато процесите по строителство могат да бъдат контролирани и сравнявани с BIM модели за секунди.

Използваните от нас лазерни скенери са най-съвременните решения на пазара, осигуряващи високо качество на 3D данни и HDR изображения при изключително висока скорост на сканиране.

За повече информация се свържете с нас

Point cloud данни към FM

Point cloud data към BIM модели

Point cloud data към координационни модели

Активен контрол на строителната площадка и процеси чрез регулярно подаване на Point cloud data

Бързо и точно създаване на модели на сгради за рехабилитация

Виртуална реалност и директно имплементиране в модел