BIM Стандарти

Проектите изискват стандарти, не само стандарти за обща употреба, а изрични комплексни стандарти. Без стандарти в определен момент от работата по проекта се заражда хаос, които е способен да доведе до провал на проекта. В момента на зараждането на хаоса информация започва да става трудна за обработка, обемите информация нарастват и съответно тълкуването се забавя, отговорности започват да се замъгляват и след миг проекта е прага на провал.

TechRoom Ltd. е компания, която се занимава с разработване на инвестиционни проекти, инвестиционни стратегии, стоителство, проектиране и управление на проекти. Имаме отдели занимаващи се с разработване на иновации, високотехнологични продукти и услуги. Успешно разработваме комплексни стандарти за внедряване на BIM в държавни структури, сектори, корпорации и частни компании.

За повече информация относно разработване на BIM стандарти, свържете се с нас

BIM Стандарти

Единна среда и система за обмен на информация

Документация и протоколи за активен и пасивен контрол