Конструктивен проект

TechRoom Ltd. предлага разработване на конструктивни проекти на сгради и съоръжения, съгласно българските и европейските норми.

Разработваме проекти с голямо разнообразие от констукции - Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции и Дървени конструкции.

За допълнителна информация, свържете се с нас

Авторски надзор и инвеститорски контрол

Анализ посредством крайни елементи (FEM)

КМД и армировъчни планове