Виртуален дизайн & конструиране (VDC)

Концепцията на 3D представянето на строителството е използването на индустриални работни процеси за доставка на информация за изграждането на обекта.

BIM интегрира информация от концепцията до управлението на сградния актив и предлага много повече от 3D модел с геометрична информация. BIM представлява метод на работа, стандарт и системи за контрол на качеството. Предоставя обогатен и надежден източник на данни и информация за всички от участниците в проекта. Осигурява ефективна работа, високо качество и редукция на крайни строителни разходи.

BIM позволява използването на данни за различните изисквания на всеки проект, вариращи от енергийно моделиране, подобряване на градски дизайн, количествено-стойностни сметки и спецификации, координация и т.н. Същевременно се извършва събиране и систематизиране на данни по време на процеса на проектиране и строителство, които се предоставят на операторите на сградния актив за по-добро поддържане през целия му жизнен цикъл.

С продуктово портфолио с повече от 2 милиона кв.м. завършени проекти, TechRoom Ltd. е компания, която може да Ви предложи цялостни решения и да реши редица от проблемите, с които се сблъсквате в работата си. Чрез прилагане на управленски, инженерни, архитектурни, строителни и други услуги, с вплетени в тях най-съвременни високотехнологични решения получаваме възможно най-добри резултати за нашите клиенти.

3D Моделиране и BIM услуги

Архитектурни услуги

Инженерни услуги

Управленски услуги

Координация и визуализация

Пълна проектна документация и елетронна паспортизация

Анализ на проектна осъществимост и капиталови разходи