Работна система и цикли на работа

Може в екипите си да имате най-добрите мениджъри, дизайнери, техници, чертожници, дори може да разполагате с най-добрата мениджмънт система и среда за обмен на информация и данни и все пак няма да разполагате с качествен BIM процес без да оптимизирате работната система и циклите на работа.

BIM е метод на работа, метод за управление, стандарт и контрол на качеството. BIM е промяна на начина на мислене на членовете на екипа и логиката на работа в компанията. В BIM има място за всички съществуващи отдели на компанията от административен до проектантски и финансов отдел. Начинът, по които са структурирани отделите, как работят един с друг, как се обменя информацията, каква е системата на контрол, каква е спецификата на екипите, какви са ролите на екипите, как се имплементират изискванията на инвеститора към работния процес, балансирането на тези и много други фактори е ключът към успешното внедряване на BIM в една компания.

Опитът на TechRoom Ltd. идва от големите проекти и големите организации, с които сме работили. Точно този опит ни прави лидери в BIM имплементирането. Ние познаваме не само процесите на управление, проектиране, строителство и поддръжка на сграден актив. Ние имаме зад гърба си опитът в създаването на редица държавни BIM стандарти, няколко десетки корпоративни BIM стандарти и безброй BIM стандарти за големи, средни и малки компании. Опитът ни в разработването на иновации и високотехнологични продукти и услуги ни прави ценен партньор за всички компании мислещи за бъдещето.

Ако Вие сте такава компания и желаете да работите с нас, не чакайте свържете се с нас

Работна система

Цикли на работа

Екипи и взаймовръзки

Технологична готовност